TemeVijesti

Grad Sinj povećaje sufinanciranje produženog boravka s 500 kuna?

Dodatno očitovanje Gradonačelnice na temu realizacija projekta produženog boravka za učenike 1. razreda osnovnih škola s područja Grada Sinja

Nastavno na uočene poteškoće u realizaciji projekta produženog boravka za učenike 1. razreda osnovnih škola s područja Grada Sinja i  zaključke sa  sastanka održanog u ponedjeljak 13.srpnja 2020.g.,  u OŠ Marka Marulića u Sinju, na tu temu,  ovim ističem kako škola i/ili županija trebaju učiniti dodatni napor i pronaći još troje djece zainteresirane za Program produženog boravka za učenike 1. razreda osnovnih škola s područja Grada Sinja.

Grad Sinj i nadalje čvrsto podupire projekt, te u odnosu prethodnu najavu  kako je kao i drugi gradovi u županiji spreman sufinancirati 50 % troškova po djetetu polazniku (odnosno 350 kn), ovim s ciljem realizacije projekta i otklanjanja trenutnih prepreka i na jedan način dodatnog motiviranja roditelja za uključenje njihove djece u projekt, iskazujem spremnost povećanja participacije Grada Sinja u sufinanciranju projekta u ovoj prvoj godini s iznosom od 500 kn po djetetu mjesečno.

Važno je istaknuti kako  roditelji  djece zainteresirane za program nisu socijalni slučajevi, budući su u pravilu oba roditelja djece zaposlene osobe, te se pogotovo stoga radi o značajnom poticaju.

 

Ponovno napominjem kako navedena sredstava nisu planirana Proračunom Grada Sinja za 2020. godinu, te ih je potrebno osigurati kroz Izmjene i dopune Proračuna, a o čemu odlučuje Gradsko vijeće Grada Sinja.

 

Dodatno ističem kako Grad Sinj osigurava širok katalog prava iz područja društvenih djelatnosti i socijalne skrbi, posebno prava koja se tiče obrazovanja i demografskih mjera. Pa tako Grad Sinj dodjeljuje stipendije za učenike srednjih škola lošijeg imovnog stanja  i sve studente, osigurava besplatan prijevoz za iste, osigurava besplatne radne bilježnice za sve učenike, sufinancira kupnju udžbenika za srednje škole, dodjeljuje naknade za novorođenu djecu u iznosu od 4.000 za prvo dijete, 6.000 kn za drugo dijete, te 15.000 kn za treće i svako slijedeće novorođeno dijete, osigurava  olakšice i oslobađanja plaćanja vrtića, financira asistente u vrtićima i pomoćnike u nastavi za djecu s teškoćama u osnovnim školama koje ne financira Ministarstvo, a uz sve to ukinut je i prirez, kao i svi lokalni porezi osim poreza na korištenje javnih površina.

Svime time spadamo u sam vrh jedinaca lokalne samouprave koje skrbe o potrebama svojih građana, te se nadam da će i ovaj projekt produženog boravka za učenike 1. razreda osnovnih škola s područja Grada Sinja, postati još jedna u nizu mjera koja olakšava roditeljima skrb o njihovoj djeci.

 

Gradonačelnica

Kristina Križanac

Povezani članci

2 Komentara

  1. Biće,biće dasta će….doce subvencije do Velike Gospe ka i Ove stipendije šta dile..oko V.gospe…hahahaha

Back to top button