Vijesti

Gradonačelnica predala Reciklažno dvorište na upravljanje ČISTOĆI CETINSKE KRAJINE d.o.o.

Danas 06.studenoga 2020. godine, Gradonačelnica Kristina Križanac predala je Reciklažno dvorište na upravljanje ČISTOĆI CETINSKE KRAJINE d.o.o.

Projekt Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Sinja prijavljen je i odobren za sufinanciranje u okviru Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Građenje reciklažnih dvorišta“ , Ministarstva zaštite okoliša i energetike RH, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Odlukom o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike RH od dana 12.02.2018.god, za realizaciju Projekta odobreno je sufinanciranje u iznosu od 1.901.602,80 kuna bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda (84,9999994% prihvatljivih troškova).
Ukupna vrijednost projekta je 2.692.981,33 kuna, a Grad Sinj će sufinancira projekt u iznosu od 791.378,53 kuna iz vlastitih sredstava.
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., KK.06.3.1.03.0071, Projekt „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Sinja“ potpisan je od strane Posredničkog tijela razine 1 (PT1)/ Ministarstva zaštite okoliša i energetike RH, Posredničkog tijela razine 2 (PT2)/Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Korisnika/Grada Sinja u ožujku 2018.g. Izvođač radova bio je Cetina d.o.o. iz Sinja.

OPREMA NA RECIKLAŽNOM DVORIŠTU
Otpad će se na reciklažnom dvorištu skladištiti odvojeno prema vrsti, svojstvu i agregatnom stanju, za što služi sljedeća oprema:
zatvoreni rolo kontejneri volumena 18,0 m3,
zatvoreni komunalni kontejneri volumena 5,0 m3,
zatvoreni komunalni kontejneri volumena 1.100 litara
natkrivena spremišta s tankvanama za problematični otad.
kolna vaga

Popis otpada koji se može odložiti u reciklažnom dvorištu
· plastična ambalaža
. papir i karton
· metalna ambalaža
· stakleni ambalažni otpad
· otpadni tekstil
· krupni (glomazni) otpad
· jestiva ulja i masti
· stari lijekovi
· stare baterije i akumulatori
· električna i elektronička oprema
· otpadni tiskarski toneri
· otpadne gume
· problematični otpad iz kućanstva (detergenti, boje, tinte, ljepila, smole, otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi, fluorescentne cijevi, otpadna ulja i masti)
· građevni otpad iz kućanstva

Reciklažno dvorište bi s radom trebalo krenuti već sljedeći tjedan, a o načinima i uvjetima odlaganja i predaje otpada u reciklažno dvorište, korisnici će biti obaviješteni kroz sljedećih nekoliko dana od strane ČISTOĆE CETINSKE KRAJINE d.o.o.

Povezani članci

2 Komentara

Back to top button