Politika

Gradonačelnik Bulj: Zakon o cestama uskraćuje građanima pravo na pitku vodu i zatvara lokalne vodovode

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj uputio je dopis ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću na temu zakona o cestama čija odredba članka 86. utječe na održivost poslovanja lokalnih komunalnih poduzeća, osobito onih čija je isključiva ili osnovna djelatnost opskrba građana vodom za piće.

U dopisu ističe kako je Hrvatski sabor je u prosincu 2021. godine na prijedlog Vlade Republike Hrvatske donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 144/21., u nastavku: ZID Zakona o cestama iz 2021.), gdje je izmijenjen  članak 86. Zakona o cestama čime su ukinuta sva izuzeća od plaćanja naknada korištenje javnih cesta na temelju prava služnosti, prava građenja, prava puta ili nekog drugog sličnog prava.

Tako su, primjerice, komunalna društva koja obavljaju djelatnost opskrbe građana vodom za piće prema tom zakonu odnedavno obvezna  plaćati naknadu za služnosti na temelju kojih su izgradile i koriste svoju vodovodnu infrastrukturu na javnim cestama.

Gradonačelnik traži da ministarstvo u okviru svojih ovlasti i djelokruga hitno ispita razloge zbog kojih se nisu razmotrile mogućnosti odobrenja državnih potpora za netržišne aktere javnog prava te da u najkraćem roku ministarstvo i Vlada Republike Hrvatske pristupe izradi i donošenju odgovarajućih izmjena Zakona o cestama kako bi se otklonila financijska šteta i nepravda koja se ponajprije čini jedinicama lokalne samouprave i njihovim građanima.

Pritom je upozorio kako naknade za služnosti i druga slična prava na javnim cestama ugrožavaju financijsku stabilnost i poslovanje te investicije poglavito u lokalnim vodovodima čija naplata korespondira s povećanjem troškova i rashoda kojima su već izloženi zbog energetske krize i rastućih inflatornih pritisaka.

Povezani članci

Back to top button