Vijesti

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Sinja

Kratak opis projekta: Projekt Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Sinja prijavljen je i odobren za sufinanciranje u okviru Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Građenje reciklažnih dvorišta“ “, Ministarstva zaštite okoliša i energetike RH, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Projekt uključuje izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Sinja zajedno s provedbom edukativnih i informativnih aktivnosti. Svrha projekta je povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište na području Grada Sinja.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU je u iznosu od 1.901.602,80 kuna bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda (84,9999994% prihvatljivih troškova).
Ukupna vrijednost projekta je 2.692.981,33 kuna, a Grad Sinj će sufinancirati projekt u iznosu od 791.378,53 kuna iz vlastitih sredstava.

Razdoblje provedbe projekta: Provedba projekta započela je u veljači 2018. godine, a većina aktivnosti izgradnje očekuje se u 2018. godini i 2019. godini po provedbi postupka javne nabave radova uređenja i opremanja reciklažnog dvorišta Grada Sinja, dok se provedba edukativno informativnih aktivnosti očekuje u prvim mjesecima 2019. godine. Projekt se planira provesti do svibnja 2019. godine.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Izgrađeno i opremljeno reciklažno dvorište Grada Sinja u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja.
Glavni cilj projekta uspostave reciklažnog dvorišta Grada Sinja je povećati stopu odvojenog prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada i time osigurati njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje.


Provedbom informativnih i edukativnih aktivnosti uz izgradnju reciklažnog dvorišta u sklopu projekta, očekuje se da građani neće više u istoj mjeri odlagati problematični otpad, glomazni otpad i druge korisne sastavnice komunalnog otpada u spremnike za miješani komunalni otpad niti da će isti nepropisno odbaciti u okoliš, već da će ih se potaknuti na odvajanje korisnih sastavnica komunalnog otpada u reciklažnom dvorištu Grada Sinja. Pretpostavka je da će se boljim informiranjem građana o mogućnostima odvojenog prikupljanja komunalnog otpada – posebice o lokaciji reciklažnog dvorišta i mogućnostima predaje otpada bez naknade, podići svijest građana i njihova spremnost za sudjelovanje u odvojenom prikupljanju korisnih sastavnica komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište na području Grada Sinja.

Povezani članci

1 Komentar

  1. pa dobro oće li to više?
    ili moramo prvo čekat da vlast sebi napravi restorane, kamenolome i ostalo pa da onda dođu na red važni projekti za sinj???

Back to top button