Vijesti

„Kreću“ POS-ovi stanovi

Zamjenik gradonačelnika Nikola Uzun sa suradnicima posjetio je Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama – APN.

Direktor Slavko Čukelj je upoznat sa napretkom te da je donesena Konačna lista sa 7 kandidata u Gradu Vrlici.

Napominje i da slijedi dostava dokumentacije za identifikaciju zemljišta na kojem planiramo izgradnju nakon čega će se potpisati Predugovor o međusobnim pravima i obvezama kojim će se utvrditi načelna spremnost APN-a i Grada u pristupanju Programu POS-a.

Nakon potpisivanja Ugovora o prijenosu prava vlasništva zemljišta za izgradnju građevine putem Programa POS-a u korist APN-a pristupit će se izradi projektne dokumentacije i ishođenju dozvola za gradnju.

Povezani članci

1 Komentar

  1. Dogradonačelniče Glavane disu sinjski Posovi stanovi kaskate desetljeće. Ti si se oženio briga tebe.

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button