Vijesti

LAG Natječaj -ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga

  1. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 2.1.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“

Na temelju članka 58. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN br. 91/2019., NN br. 37/2020.), a u svezi s člankom 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 96/17) Lokalna akcijska grupa „Cetinska krajina“ objavljuje 14. rujna 2020. godine, Natječaj za provedbu Mjere 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Lokalna akcijska grupa „Cetinska krajina“ objavila je Natječaj za provedbu Mjere 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Cetinska krajina“ za razdoblje 2014.-2020. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG natječaju iznosi 1.134.064,60 HRK gdje najniža vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost projekta i javne potpore iznosi 38.800,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet potpore iznosi:
Do 90% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu (Sinj)
Do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu (Trilj, Vrlika, Hrvace i Otok)
Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika:
jedinica lokalne samouprave
trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo.
S ciljem jednakog tretmana, odabrani LAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih troškova.

Potencijalni nositelji projekta mogu postavljati pitanja od dana objave natječaja do 20. listopada 2020. godine. Postavljeno pitanje treba biti s jasno naznačenom referencom, jasno postavljeno i potpisano. Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici www.lag-ck.hr (LAG Natječaj).

Podnošenje prijava na Natječaj za Mjeru 2.1.1. traje od 29. rujna 2020. godine do 30. listopada 2020. godine.

Podnošenje prijava na Natječaj za Mjeru 2.1.1. traje od 29. rujna 2020. godine do 30. listopada 2020. godine.

Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti u nastavku:

OBRASCI:

Povezani članci

1 Komentar

  1. Sinj tu nema šta tražit. Zna se kojim općinama se šika lova.

    3
    1
Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button