Vijesti

Luka Kamber: načelniče i vijećnici gdje je zapelo s provedbom natječaja za pročelnika općine Otok?

Otvoreno pismo Luke Kambera prenosimo izvorno i u cijelosti: 

Nakon što sam na 15. sjednici Općinskog vijeća uputio načelniku Đuli i vijećnicima otvoreno pismo gdje je zapelo s provedbom natječaja za pročelnika općine Otok odgovor još nisam dobio.

Pismo možete pročitati u nastavku:

Poštovani načelniče Đula, poštovani vijećnici općinskog vijeća općine Otok,

Nakon što sam vidio da se već treći  put raspisuje oglas za prijam u službu na radno mjesto višeg stručnog suradnika/suradnice za financije i proračun – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, zapitao sam se kako se već jednom ne raspiše natječaj za pročelnika jedinstvenog upravnog odjela općine Otok, koji je općini Otok i DV “Žabica”  jako potreban kako bi sve moglo normalno i bez problema funkcionirati.

Da podsjetim kako je, 14.srpnja. 2022. godine na stranicama Općine Otok izašla obavijest da je raspisan natječaj za pročelinka jedinstvenog upravnog odjela općine Otok na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca, a javni natječaj je također objavljen u “Narodnim novinama” broj 79 dana 8. srpnja 2022. godine.

Nakon raspisanog natječaja normalno je da se objave upute za kandidate, no to nije također objavljeno niti je objavljen poziv za testiranje kandidata na službenoj stranici općine Otok.

Jasno je navedeno na službenim stranicama općine Otok da će vrijeme testiranja svih kadidata koji zadovoljavaju uvjete natječaja biti javno objavljeno na službenim stranicama kao što je navedeno:

“Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će objavljeno na web stranici Općine Otok (www.otok.hr) i na oglasnoj ploči u sjedištu Općine Otok, trg dr. Franje Tuđmana 8, Otok najkasnije pet dana prije održavanja provjere.”

Kako sam dobio informacije,  na testiranje od 4-5 prijavljenih osoba na natječaj za posao pročelnika jedinstvenog upravnog odjela općine Otok stigla je samo jedna osoba.

Pa sam se čak zapitao gdje su ostali kandidati i da li su uopće obaviješteni s obzirom da nikakva informacija nije izašla na službenim stranicama općine Otok.

Nadalje, kako sam saznao od nekih članova povjerenstva, povjerenstvo za provedbu natječaja nije bilo potpuno, jer je jedan član otišao, a gdje, to ne znam….

Jedna jedina osoba koja je pristupila testiranju je dobila podvaljene odgovore na pitanja, jer je zabunom pravnik  dao odgovore ispod pitanja, te je taj natječaj kako navode odmah zakonski morao biti poništen, a druga strana je čak tražila usmeno ispitivanje, na što nije pristala osoba koja je provodila testiranje.

Zato se pitam da li je ovaj natječaj proveden po svim zakonima RH?

Kako se uspila dogoditi greška da je osoba koja je provodila ispitivanje dala pitanja i odgovore? I kako je zanimljiva slučajnost da je za v.d izabrana osoba koja je bila u povjerenstvu, a koja je za vrijeme provedbe testiranja bila odsutna (ispijala kavu).

Zaista ne znam, a Vi ako znate molim Vas da date odgovor zainteresiranoj javnosti!

Zakonski v.d postoji samo ako su nastupile neke izvanredne okolnosti(smrt) te je natječaj  već  trebao biti raspisan. Zbog čega natječaj nije još raspisan?

Jer u natječaju za prijam osobe na radno mjesto pročelnik jedinstvenog upravnog odjela su jasno navedeni kriteriji koje osoba mora zadovoljavati i koje  dokumente dostaviti, a  to su:

Potrebno stručno znanje:

– magistar/magistra pravne struke ili stručni specijalist/specijalistica pravne struke

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Jedinstvenim upravnim odjelom,

– položen državni ispit,

– poznavanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome)

– dokaz o položenome državnom ispitu (presliku svjedodžbe)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci

– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo da je ostvareno radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje jedne godine

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu, ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava kandidata i slično)

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o imenovanju.

Poštovani, zato Vas ovim putem molim da meni i zainteresiranoj javnosti odgovorite:

  1. Zašto nije objavljen poziv kandidatima koji zadovoljavaju sve uvjete za testestiranje?
  2. Zašto je osoba na testiranju dobila odgovore na pitanja, te kako je natječaj moguće bilo nadtaviti provoditi, ako  jedan član komisije nije bio prisutan na testiranju?
  3. Kako natječaj još uvijek nije raspisan nakon više od šest mjeseci, a na  mjestu V.D.  pročelnika jedinstvenog upravnog odjela općine Otok osoba koja nema zvanje pravnika obavljati već par mjeseci te poslove?
  4. Kada će biti raspisan novi natječaj za pročelnika jedinstvenog upravnog odjela općine Otok?
  5. Zanima nas da li se mijenjala sistematizacija za to radno mjesto, i ako se mijenjala,  zašto se mijenjala?

Zato Vas očekujemo da nam se očitujete o ovom dopisu!

Srdačan pozdrav!

Luka Kamber

Član upravnog vijeća DV “Žabica” Otok

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button