Politika

Objavljena lista mjesnih izbora za Grad Sinj – pogledajte kandidate

Gradsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove mjesnih odbora na području Grada Sinja objavilo je dana 19. svibnja 2023. g. kandidacijske liste za članove vijeća 14 mjesnih odbora na području Grada Sinja, za izbore koji će biti održani 04. lipnja 2023. godine.

Izborna promidžba počinje od dana objave zbirnih kandidacijskih lista i traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora.

Predložene i pravovaljane zbirne ikandidacijske liste  po mjesnim odborima:

SINJ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA ( HDZ)

Nositelj liste: Tomislav Barhanović

Kandidati/ kandidatkinje:

 1. TOMISLAV BARHANOVIĆ, Hrvat, Istarska ul. 23,rođ.17.11.1973., OIB:13023100726, M
 2. MARTINA BARBIĆ, Hrvatica, Put Šumarije 42,rođ.21.01.1968.,OIB:2575558755, Ž
 3. DINO VUKOVIĆ, Hrvat, M. Buljana 9,rođ.26.10. 1971.,OIB:42210521823, M
 4. BARTOL ALEBIĆ, Hrvat, Tripalov voćnjak 2,rođ.11.09.1972.,OIB:32354213619, M
 5. JERKO BAREZA, Hrvat, Glavička 2,rođ.14.01.1975.,OIB:04116893292,M
 6. FILIP BUDIMIR, Hrvat, Put Radošića 10,rođ.08.12.2003.,OIB:27710171512,M
 7. MARTINA JAKELIĆ, Hrvatica, Fra R. Kalinića 22A, rođ.09.03.1993., OIB: 56354650090, Ž
 8. IVAN PERKOVIĆ, Hrvat,Put Piketa 68A,rođ.30.06.1986.,OIB:06877873307, M
 9. HRVOJE MARKULIN, Hrvat, Trg G. Šuška 5, rođ.08.07.1979.,OIB:61120056012, M
 10. ANTONIO BILIĆ, Hrvat, Trg G. Šuška 3, rođ.05.08.1986., OIB:97979173834, M
 11. ANTE JUKIĆ, Hrvat, Ramska 18, rođ.03.08.1984., OIB:32102990173, M

MOST
Nositelj liste: Željko Cvitković – Đone

Kandidati/ kandidatkinje:

1. ŽELJKO CVITKOVIĆ-ĐONE, Hrvat, Put Piketa 100,rođ.17.01.1971.,OIB:07551847731, M
2. GORAN MILANOVIĆ-LITRE, Hrvat, Litrin obor 2,rođ.24.02.1979.,OIB:91133262897, M
3. RENATO NIKOLIĆ-MALORA, Hrvat, Domovinskog rata 104,rođ.25.10.1969., OIB:06058693448, M
4. STIPE MALEŠ, Hrvat, Alkarsko trkalište 26A,rođ.26.05.1981.,OIB:800222104972, M
5. ANTE PERAJICA, Hrvat, Put Ruduše 20, rođ.31.10.1972., OIB:67675446041, M
6. NEVEN VUČKOVIĆ, Hrvat, Trg G. Šuška 4, rođ.17.09.1962., OIB:46348978189, M
7. MARIO HRSTE, Hrvat, Brnaška ul. 34, rođ.06.09.1982., OIB:96085452896, M
8. JURE VRANČIĆ, Hrvat, Put Medinjaka 35,rođ.26.02.1986.,OIB:44057421130, M
9. ANA PAVIĆ ĆURKOVIĆ, Hrvatica, Braće Radić 5.,rođ.05.09.1995, OIB:16363779297, Ž
10. ŽELJKO POLJAK, Hrvat, Put Ferate 11, rođ.19.09.1959., OIB:32579904817, M
11. FRANO BOKO, Hrvat, Put Šušnjevače 6., rođ.06.12.1985, OIB:17846193149, M

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP)
Nositelj liste: Krešimir Milanović

Kandidati/ kandidatkinje:

1. KREŠIMIR MILANOVIĆ, Hrvat, Pelimovac 1, rođ.09.12.1991.,OIB:09771698964, M
2. ANAMARIJA BENJA KATIĆ, Hrvatica, Čemer 18, rođ.08.04.1994.,OIB:70746909524, Ž
3. BOŽIDAR MANDIĆ, Hrvat, S. Gunjače 14,rođ.24.02.1968.,OIB:05536066089, M
4. DUŠANKA ČAVČIĆ, Srpkinja, Fra P. Vučkovića 12, rođ.08.12.1974.,OIB:30358533016, Ž
5. SLAVKO BRAČULJ, Hrvat, R. Boškovića 2, rođ.31.03.1953.,OIB:58231039054, M
6. ANKICA KARDOŠ, Hrvatica, Čemer 18, rođ.03.07.1956., OIB:67793143627, Ž
7. MARIN ANUŠIĆ, Hrvat, Put Medinjaka 12, rođ.09.11.1994., OIB:19286250635, M
8. DUNJA VARENINA, Hrvatica, Čemer 16, rođ.08.02.1958., OIB:68133311766, Ž
9. ĐORĐE ALAVANJA, Hrvat, F. Grabovca 77, rođ.24.11.1978., OIB:70935351669, M
10. SANDA TRAVAREVIĆ, Hrvatica,Trg Kralja Tomislava 1, rođ.05.12.1966.,OIB:36898116790, Ž
11. NIKOLA VUČKOVIĆ, Hrvat, V. Bukovca 22, rođ.29.08.1983., OIB:87321356816, M

GLAVICE

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA ( HDZ)
Nositelj liste: Stipe Poljak

Kandidati/ kandidatkinje:

1. STIPE POLJAK, Hrvat, Glavice 469 A, rođ.16.12.1957., OIB: 76509141885, M
2. DOMAGOJ VUČIĆ, Hrvat, Glavice 408, rođ.03.04.1983., OIB: 46515435727,Ž
3. DENIS LABROVIĆ, Hrvat, Glavice 385 B, rođ.18.01.1979.,OIB: 12064729854,M
4. ANTE MALEŠ, Hrvat, Glavice 500 D, rođ. 06.02.1971.,OIB: 85378895013,M
5. TINO DINARINA, Hrvat, Glavice 250, rođ.17.11.1988.,OIB:43343758581,M
6. IVAN MARAS, Hrvat, Glavice 282 B, rođ.10.03.1991.,OIB: 04748907692,M
7. DUJO MILANOVIĆ, Hrvat, Glavice 174, rođ.25.01.1995., OIB: 28806554541,M
8. IVICA IVAČIĆ, Hrvat, Glavice 448, rođ.03.12.1967.,OIB:43810107501,M
9. ŠIMUN CVRLJE, Hrvat, Glavice 628, rođ.15.02.1970., OIB:65075244884,M

MOST
Nositelj liste: Josip Vučić

Kandidati/ kandidatkinje:

1. JOSIP VUČIĆ, Hrvat, Glavice 407 C, rođ.08.11.1985., OIB:60705572197,M
2. ALEN DOLIĆ, Hrvat, Glavice 345 A, rođ.09.02.1981.,OIB:13295220005,M
3. TONI JURIĆ-ŠOLTO, Hrvat, Glavice 565 A, rođ.21.12.1995.,OIB: 27986453780,M
4. PERINKA PALEŠKO, Hrvatica, Glavice 501, rođ.24.03.1994.,OIB: 16331761381,Ž
5. FRANKA MILARDOVIĆ, Hrvatica, Glavice 514, rođ.26.01.1986., OIB:97211887232,Ž
6. SLAVKO MODRIĆ, Hrvat, Glavice 77, rođ.02.01.1984., OIB:69144081940,M
7. BRANIMIR POLJAK, Hrvat, Glavice 455, rođ.05.07.1992., OIB: 96536775503,M
8. STANKO POLJAK, Hrvat, Glavice 499, rođ.04.10.1990., OIB: 96783114106,M
9. MARTIN PRELAS, Hrvat, Glavice 352 B, rođ.09.02.1977.,OIB:71541683168,M

BRNAZE

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA ( HDZ)
Nositelj liste: Anka Vučković

Kandidati/ kandidatkinje:
1. ANKA VUČKOVIĆ, Hrvatica, Brnaze 6, rođ. 01.08.1974., OIB: 07680777253,Ž
2. JELENA PROLIĆ, Hrvatica, Brnaze 311, rod. 11.09.1991., OIB: 77082684544, Ž
3. IVAN IVKOVIĆ-MANDAC, Hrvat, Brnaze 663 A, rođ.17.06.2004. ,OIB: 36207273450,M
4. MARIN MILOŠ, Hrvat, Brnaze 716, rođ.02.05.1986.,OIB: 95049325477, M
5. STIPE BULJAN, Hrvat, Brnaze 109 B, rođ.07.04.1982.,OIB: 96236065997,M
6. NIKOLA TALAJA, Hrvat, Brnaze 236, rođ.01.09.1984., OIB: 74039485547,M
7. FILIP GABRIĆ, Hrvat, Brnaze 497, rođ.16.05.2004.,OIB:79317162632,M
8. SLAVKO PERVAN, Hrvat, Brnaze 727, rođ.06.11.1966.,OIB: 58305209227,M
9. IVAN ČARIĆ, Hrvat, Brnaze 435, rođ.25.04.1981.,OIB: 53666494593,M

MOST
Nositelj liste: Gabrijela Putnik Vučković

Kandidati/ kandidatkinje:
1. GABRIJELA PUTNIK VUČKOVIĆ, Hrvatica, Brnaze 37 A, rođ. 08.01.1991., OIB: 85097294051, Ž
2. FILIP ŠABIĆ, Hrvat, Brnaze 135, rod. 30.11.1989., OIB: 70486448232, M
3. ANTE PUTNIK, Hrvat, Brnaze 112, rođ.30.10.1966.,OIB:43997161113,M
4. IVAN JAGNJIĆ, Hrvat, Brnaze 599, rođ.25.01.2001.,OIB: 64574030712, M
5. IRENA LAGATOR, Hrvatica, Brnaze 196, rođ.18.10.1975.,OIB: 38995970295,Ž
6. SMILJA POGAČIĆ, Hrvatica, Brnaze 50, rođ.17.11.1976., OIB: 32037249347,Ž
7. IVICA MASTELIĆ, Hrvat, Brnaze 509, rođ.14.07.1975.,OIB:03560751311,M
8. PETRA PUTNIK, Hrvatica, Brnaze 413H, rođ.21.11.1998.,OIB: 29823029512,Ž
9. NATKO MASTELIĆ, Hrvat, Brnaze 523, rođ.05.09.1972.,OIB: 10484872765,M

BAJAGIĆ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA ( HDZ)
Nositelj liste: Boško Barać

Kandidati/ kandidatkinje:

1. BOŠKO BARAĆ, Hrvat, Bajagić 1 C, rođ.28.05.1983., OIB: 11998877669,M
2. KRISTIJANA BARAĆ, Hrvatica, Bajagić 1 C, rođ. 21.12.1985.,OIB: 45790767792,Ž
3. FRANO PENIĆ, Hrvat, Bajagić 130, rođ. 17.12.1964., OIB: 80235492445,M
4. ANTE BARAĆ, Hrvat, Bajagić 11 A, rođ. 27.04.1979., OIB: 61333053178, M
5. DAMIR PENIĆ, Hrvat, Bajagić 121, rođ. 22.11.1969., OIB: 08843725722, M
6. MARIJA PENIĆ, Hrvatica, Bajagić 121, rođ. 05.05.1975., OIB: 61130075436, Ž
7. STIPE PENIĆ, Hrvat, Bajagić 223, rođ.18.12.1960., OIB:97684814045, M

ČITLUK

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: Josko Šošo

Kandidati/ kandidatkinje:

1. JOSKO ŠOŠO, Hrvat, Čitluk 91, rođ.03.04.1958, OIB:51630109201, M
2. NIKOLA MARKOVIĆ, Hrvat, Čitluk 107, rođ.14.10.1978, OIB:993910599540,M
3. ANĐELKO MATIĆ, Hrvat, Čitluk 40, rođ.02.08.1978, OIB:51679378347,M
4. TOMISLAV VIDIĆ, Hrvat, Čitluk 8 A, rođ.13.01.1979., OIB:88938729228,M
5. MARKO MAGANJIĆ, Hrvat, Čitluk 25 A, rođ.19.02.1996., OIB:72418080033,M
6. JAKOV ŠOŠO, Hrvat, Čitluk 90 A, rođ.06.10.1982., OIB:78900987722,M
7. ZORAN BARAĆ, Hrvat, Čitluk 115 A, rođ.03.10.1961., OIB:11936666322,M

GLJEV

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA ( HDZ)
Nositelj liste: Ivan Maleš

Kandidati/ kandidatkinje:

1. IVAN MALEŠ, Hrvat, Gljev 135, rođ.03.05.1961.,OIB: 71436611850,M
2. MATE MALEŠ, Hrvat, Gljev 132, rođ.03.10.1959.,OIB: 09087334246,M
3. ANTE GULIĆ, Hrvat, Gljev 73, rođ.26.02.1967.,OIB: 44196890927,M
4. ŠIMUN GULIĆ, Hrvat, Gljev 68B, rođ.07.10.1961., OIB: 48155874945,M
5. ANTE BILOKAPIĆ, Hrvat, Gljev 56, rođ.02.03.1982.,OIB: 69810978002,M
6. LUKA MRĐEN, Hrvat, Gljev 24, rođ.05.06.1976., OIB: 37234202029,M
7. FILIP VOJKOVIĆ, Hrvat, Gljev 8, rođ.28.02.1971.,OIB: 05442175463,M

MOST
Nositelj liste: Ante Bilokapić

Kandidati/ kandidatkinje:

1. ANTE BILOKAPIĆ, Hrvat, Gljev 50, rođ.30.01.1980.,OIB: 17479377368,M
2. IVAN GULIĆ, Hrvat, Gljev 74A, rođ.27.07.1998.,OIB: 58413100926,M
3. ANTE SMOLJO, Hrvat, Gljev 82, rođ.29.08.1967.,OIB: 20559249236,M
4. FRANO SMOLJO, Hrvat, Gljev 91, rođ.03.02.1978., OIB: 53883330073,M
5. ANTE BILOKAPIĆ, Hrvat, Gljev 53, rođ.21.12.1981.,OIB: 49666845619,M
6. LUKA GULIĆ, Hrvat, Gljev 73, rođ.20.06.1991., OIB: 65765598736,M
7. LUKA BILOKAPIĆ, Hrvat, Gljev 43, rođ.22.03.1953.,OIB: 67797538336,M

JASENSKO

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA ( HDZ)
Nositelj liste: Mladen Runje

Kandidati/ kandidatkinje:

1. MLADEN RUNJE, Hrvat, Jasensko 46, rođ.19.09.1958.,OIB: 63459627448,M
2. ANA BABIĆ, Hrvatica, Jasensko 2, rođ.09.07.1991., OIB: 52114033453, Ž
3. VALENTINO RUNJE, Hrvat, Jasensko 46, rođ. 09.12.1984., OIB: 54093505183,M
4. FRANO BABIĆ, Hrvat, Jasensko 2, rođ.07.10.1962.,OIB:72258788065,M
5. MIROSLAV ČUGURA, Hrvat, Jasensko 35, rođ. 30.11.1970.,OIB: 04858475448, M
6. DAMIR BARAĆ, Hrvat, Jasensko 88, rođ.27.03.1965.,OIB:44506378423,M
7. MARINKO BARAĆ, Hrvat, Jasensko 89, rođ.30.10.1960.,OIB:86775472365,M

MOST
Nositelj liste: Ivan Šušnjara

Kandidati/ kandidatkinje:

1. IVAN ŠUŠNJARA, Hrvat, Jasensko 69, rođ.01.01.1990.,OIB: 00701512322,M
2. TOMISLAV TOMIĆ, Hrvat, Jasensko 56, rođ.12.09.1982., OIB: 00274007612, M
3. MARINKO ŠUŠNJARA, Hrvat, Jasensko 62, rođ. 09.09.1981., OIB:76870526727,M
4. LOVRE RUNJE, Hrvat, Jasensko 49, rođ. 29.06.1997., OIB: 47120829400,M
5. ŽELJKO RUNJE, Hrvat, Jasensko 48, rođ. 06.07.1976.,OIB: 02000863815, M
6. IGOR ČUGURA, Hrvat, Jasensko 37, rođ.21.03.1984.,OIB:22858618227,M
7. STJEPAN ŠUŠNJARA, Hrvat, Jasensko 73, rođ.01.01.1976.,OIB:02869168901,M

KARAKAŠICA

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA ( HDZ)
Nositelj liste: Ante Čovo

Kandidati/ kandidatkinje:

1. ANTE ČOVO, Hrvat, Karakašica 128,rođ.22.02.1992.,OIB:64714905371,M
2. IVAN RUNJE, Hrvat, Karakašica 27A,rođ.05.10.1988.,OIB:69718189124,M
3. MARIJA LIBRENJAK, Hrvat, Karakašica 23A,rođ.01.11.1961.,OIB:82668863111,Ž
4. MARIJO BIKIĆ, Hrvat, Karakašica 68A,rođ.28.08.1991.,OIB:07929010901,M
5. ANTE ŽIVALJ, Hrvat, Karakašica 67A,rođ.16.06.1994.,OIB:26656131817,M
6. MARIO BALAJIĆ, Hrvatica, Karakašica 84B,rođ.21.08.1988.,OIB:67115062819,M
7. TOMISLAV RUNJE, Hrvat, Karakašica 27A,rođ.17.09.1995.,OIB:95471758806,M

MOST
Nositelj liste: Petar Matić

Kandidati/ kandidatkinje:

1. PETAR MATIĆ,Hrvat,Karakašica 161,rođ.25.05.1992.,OIB:14554271783,M
2. ANITA NASIĆ, Hrvatica, Karakašica 70,rođ.08.10.1980.,OIB:31952668926,Ž
3. STIPE ČOVO, Hrvat, Karakašica 128,rođ.28.05.1997.,OIB:99883701766,M
4. TOMISLAV BIKIĆ, Hrvat,Karakašica 69A,rođ.10.03.1988.,OIB:17306471941,M
5. IVICA ČOVO, Hrvat,Karakašica 113A,rođ.06.04.1990.,OIB:28057015423,M
6. IVAN ŽMIRE, Hrvat, Karakašica 164, rođ.18.11.1990.,OIB:73790892590,M
7. TOMISLAV ČOVO, Hrvat, Karakašica 127,rođ.11.05.1974.,OIB:20421385903,M

LUČANE

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA ( HDZ)
Nositelj liste: Josip Đipalo

Kandidati/ kandidatkinje:

1. JOSIP ĐIPALO, Hrvat, Lučane 130, rođ.01.05.1997.,OIB: 04549073118,M
2. GRGO ĐIPALO, Hrvat, Lučane 100, rođ.29.04.1994., OIB: 30239870674,M
3. IVANA BARAĆ, Hrvatica, Lučane 27, rođ.07.12.1980.,OIB: 92719841210,Ž
4. MARIJANA BATARELO, Hrvatica, Lučane 33B, rođ.01.07.1996.,OIB:15436344085,Ž
5. ANTE ĐIPALO BAN, Hrvat, Lučane 135, rođ.19.07.1985., OIB:75104950168,M
6. BRANKO BATARELO, Hrvat, Lučane 99, rođ.17.10.1978., OIB: 76695492166,M
7. STIPE ČOVIĆ, Hrvat, Lučane 144F, rođ.20.05.1980., OIB:35647462417,M

MOST
Nositelj liste: Jerko Runje

Kandidati/ kandidatkinje:

1. JERKO RUNJE, Hrvat, Lučane 165, rođ.30.09.1978.,OIB: 61837474725,M
2. IVAN ČOVIĆ, Hrvat, Lučane 136 D, rođ.10.09.1983., OIB: 25158427171,M
3. MARKO VIDIĆ, Hrvati, Lučane 26, rođ.07.06.1983.,OIB: 82817736806,M
4. IVICA SMOLJO, Hrvat, Lučane 83, rođ.27.01.1987.,OIB:70800613341,M
5. MARIO ČOVIĆ, Hrvat, Lučane 101A, rođ.14.02.1979., OIB:03059984323,M
6. JOSIP BATARELO, Hrvat, Lučane 98A, rođ.22.06.1979., OIB: 25022116221,M
7. JOSIP ĐIPALO, Hrvat, Lučane 119, rođ.05.05.1975., OIB:25527298549,M

OBROVAC SINJSKI

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA ( HDZ)
Nositelj liste: Josip Širović

Kandidati/ kandidatkinje:

1. JOSIP ŠIROVIĆ, Hrvat, Obrovac Sinjski 220, rođ.03.06.1985.,OIB: 03406205419,M
2. MATEA ŽIVALJ, Hrvatica, Obrovac Sinjski 67, rođ. 28.06.1997.,OIB: 64443550101,Ž
3. IVICA BILOBRK, Hrvat, Obrovac Sinjski 249, rođ. 27.10.1978., OIB: 14331361122,M
4. DANIJELA BILOBRK, Hrvatica, Obrovac Sinjski 171, rođ. 22.01.1987., OIB: 76675059162,Ž
5. TINA BILOBRK, Hrvatica, Obrovac Sinjski 165, rođ. 01.11.1974.,OIB:46907799554, Ž
6. MIRJANA RUNJE, Hrvatica, Obrovac Sinjski 6D, rođ. 10.02.1975,OIB: 01875848607, Ž
7. KRISTINA ŠIROVIĆ, Hrvatica, Obrovac Sinjski 220B, rođ.27.01.1981.,OIB: 14669034964, Ž

MOST
Nositelj liste: Luka Petričević

Kandidati/ kandidatkinje:

1. LUKA PETRIČEVIĆ, Hrvat, Obrovac Sinjski 241, rođ. 10.12.1997.,OIB: 60102068020,M
2. IVAN ŠIROVIĆ, Hrvat, Obrovac Sinjski 219B, rođ. 03.08.1979.,OIB: 86325038415,M
3. PETAR ŽANKO, Hrvat, Obrovac Sinjski 112, rođ. 13.03.1987., OIB: 14024445688, M
4. LADISLAV TENŽERA, Hrvat, Obrovac Sinjski 75, rođ. 14.02.1969., OIB: 37634100012,M
5. STIPE PETRIČEVIĆ, Hrvat, Obrovac Sinjski 140, rođ. 07.04.1996.,OIB:57464975080,M
6. DRAŽEN BILOBRK, Hrvat, Obrovac Sinjski 157, rođ. 04.01.1987,OIB: 57333388574,M
7. IVAN BILOBRK, Hrvat, Obrovac Sinjski 185, rođ. 05.07.1992.,OIB:15080018024,M

RADOŠIĆ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA ( HDZ)
Nositelj liste: Ante Križanac

Kandidati/ kandidatkinje:

1. ANTE KRIŽANAC, Hrvat, Radošić 173, rođ.01.08.1958.,OIB:33287894082,M
2. ANTE ČOVIĆ, Hrvat, Radošić 31A, rođ.17.09.1993., OIB:59231811193,M
3. JURE RADAN, Hrvat, Radošić 169A, rođ.06.05.1954., OIB:58982450666,M
4. TADIJA GUGIĆ, Hrvat, Radošić 131, rođ.27.08.1955.,OIB:45362133725,M
5. ANTE KRIŽANAC, Hrvat, Radošić 112, rođ.26.12.1965.,OIB:24662866530,M
6. ANTONIO MIRKO MACAN, Hrvat, Radošić 36B, rođ.07.09.1998., OIB:63317332271,M
7. BOŽIDAR MILANOVIĆ, Hrvat, Radošić 182, rođ.25.03.1987., OIB:35026272981,M

MOST
Nositelj liste: Nikola Crnac

Kandidati/ kandidatkinje:

1. NIKOLA CRNAC, Hrvat, Radošić 181, rođ.20.05.1960.,OIB:98207434195,M
2. PETAR ŽUPIĆ, Hrvat, Radošić 68C, rođ.28.04.1971., OIB:63212133602,M
3. PETAR ANIČIĆ-ČOLO, Hrvat, Radošić 51A, rođ.16.03.1973., OIB:46545861124,M
4. MARIO VUČAK, Hrvat, Radošić 68, rođ.17.11.1984.,OIB:54759988121,M
5. IVAN KRIŽANAC, Hrvat, Radošić 55, rođ.21.02.1983.,OIB:26349417690,M
6. MLADEN NAZLIJA-AJDUKOVIĆ, Hrvat, Radošić 94, rođ.17.01.1960., OIB:14752696217,M
7. MATE VUČEMILO, Hrvat, Radošić 39, rođ.12.04.1958., OIB:98143792232,M

SUHAČ

MOST
Nositelj liste: Luka Marić

Kandidati/ kandidatkinje:

1. LUKA MARIĆ, Hrvat, Suhač 73, rođ.30.03.1982.,OIB:41885212449, M
2. ROBERT ĆURKOVIĆ, Hrvat, Suhač 9B, rođ.22.11.1968.,OIB: 34457806973, M
3. IVAN GAURINA, Hrvat, Suhač 105A, rođ.21.10.1980., OIB: 77625881070, M
4. ROMANA BULJ, Hrvatica, Suhač 47B, rođ.09.05.1972.,OIB:03427762072,Ž
5. IVANA MARIĆ, Hrvatica, Suhač 85, rođ.21.06.1991., OIB:28226895940, Ž
6. MIRKO GAURINA, Hrvat, Suhač 95D, rođ.03.11.1984., OIB: 09110735781, M
7. NEDILJKO BULJ, Hrvat, Suhač 55, rođ.23.06.1996., OIB:17961677593, M

TURJACI

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA ( HDZ)
Nositelj liste: Stipe Perić

Kandidati/ kandidatkinje:

1. STIPE PERIĆ, Hrvat, Turjaci 19A, rođ. 25.05.1979., OIB: 34113953617, M
2. LUKA MALEŠ, Hrvat, Turjaci 308, rođ. 25.10.1991., OIB: 12360862794, M
3. ALEN GRGIĆ, Hrvat, Turjaci 250, rođ. 28.05.1975., OIB: 78656032630, M
4. STIPE BUDIMIR, Hrvat, Turjaci 133, rođ. 27.12.1989., OIB: 25865824433, M
5. ZORAN PAVLINUŠIĆ, Hrvat, Turjaci 13A, rođ.11.07.1982, OIB: 77012853031,M
6. IVAN ANČIĆ, Hrvat, Turjaci 240, rođ. 30.01.1992.,OIB: 47154318508, M
7. IVAN PERIĆ, Hrvat, Turjaci 34, rođ.20.08.2000.,OIB:02983779183, M
8. PETAR PERKOVIĆ, Hrvat, Turjaci 208, rođ.18.05.1997, OIB: 63650659833, M
9. ANKICA PERIĆ, Hrvatica, Turjaci 19, rođ.08.04.1981., OIB: 56300198196, Ž

MOST
Nositelj liste: Stanko Blažević-Bandov

Kandidati/ kandidatkinje:

1. STANKO BLAŽEVIĆ-BANDOV, Hrvat, Turjaci 139, rođ.19.02.1992., OIB: 40633723078, M
2. PETAR ŽIVALJIĆ, Hrvat, Turjaci 10, rođ.26.12.1996., OIB: 09942775976, M
3. JERKO DOTUR, Hrvat, Turjaci 85, rođ.26.07.2003., OIB: 71365391156, M
4. DRAŽAN BUDIMIR, Hrvat, Turjaci 145, rođ.02.08.1994., OIB: 66106410719, M
5. PETRA JAZIDŽIJA, Hrvatica, Turjaci 298A, rođ. 09.03.1981., OIB:96928050427, Ž
6. IVAN GRGIĆ, Hrvat, Turjaci 120, rođ.30.08.1989.,OIB:87093371589, M
7. IVAN PERIĆ, Hrvat, Turjaci 19B, rođ.01.06.1986., OIB: 05292526089, M
8. IVKA TOMAŠEVIĆ BLAJIĆ, Hrvatica, Turjaci 7B, rođ.03.11.1991., OIB:90302758019, Ž
9. IVAN BLAJIĆ, Hrvat, Turjaci 108, rođ.10.06.1970., OIB: 53756100820, M

ZELOVO

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA ( HDZ)
Nositelj liste: Frano Jukić

Kandidati/ kandidatkinje:

1. FRANO JUKIĆ, Hrvat, Zelovo 14, rođ. 30.03.1969., OIB: 47263554248, M
2. MATEO JUKIĆ, Hrvat, Zelovo 14, rođ.14.04.1998., OIB: 64848323859, M
3. GABRIJELA ABRAHAM, Hrvatica, Zelovo 14, rođ.26.01.2001.,OIB:65772542604, Ž
4. MARIO JUKIĆ, Hrvat, Zelovo 14, rođ.14.04.1998., OIB: 77955734514, M
5. MARIJANA JELIČIĆ, Hrvatica, Zelovo 14, rođ.08.06.1975.,OIB: 85172204892, Ž
6. BRANKO DOMAZET, Hrvat, Zelovo 1C, rođ.01.05.1962.,OIB: 15603518186, M
7. NATAŠA ABRAHAM, Hrvatica, Zelovo 14, rođ.07.09.1972., OIB: 39601888659, Ž

MOST
Nositelj liste: Mate Delaš

Kandidati/ kandidatkinje:

1. MATE DELAŠ, Hrvat, Zelovo 15A, rođ.16.10.1974., OIB: 44554465167, M
2. MATKO JUKIĆ, Hrvat, Zelovo 36, rođ.15.09.1969., OIB: 48350407769, M
3. JOSIP MAROVIĆ, Hrvat, Zelovo 79, rođ.31.07.1977.,OIB:77181524021, M
4. ANTE DOMAZET, Hrvat, Zelovo 38, rođ.28.04.1974.,OIB: 92797110819, M
5. ANTE MAROVIĆ, Hrvat, Zelovo 69, rođ.24.01.1975.,OIB: 87672397867, M
6. ANTONIO JUKIĆ, Hrvat, Zelovo 14, rođ.13.06.1987., OIB: 46218611015, M
7. IVAN MAROVIĆ, Hrvat, Zelovo 79, rođ.30.06.1972., OIB: 41344583108, M

Povezani članci

2 Komentara

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button