Vijesti

Počinje rad Peškarije? – Odluka o posebnom načinu rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije

​Stožer civilne zaštite RH donio je Odluku kojom se uređuje poseban način rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je 8. travnja 2020. Odluku o posebnom načinu rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19.

II.

Dopušta se rad zatvorenih objekata u sastavu tržnica (prodavaonice i kiosci) na kojima se može kontrolirati ulaz na tržnicu, uz pridržavanje stroge mjere socijalnog distanciranja, a u kojima se prodaje:

 • hrana
 • higijenski artikli
 • lijekovi
 • veterinarsko-medicinski proizvodi
 • poljoprivredni lijekovi i
 • hrana za životinje

III.

Dopušta se rad prodajnih mjesta (klupe) na tržnicama koje su zatvoreni objekti ili ograđeni prostori i na kojima se može kontrolirati ulaz na tržnice, uz pridržavanje stroge mjere socijalnog distanciranja, a na kojima se prodaje:

 • riba
 • mlijeko i mliječni proizvodi
 • voće i povrće

IV. 

Pravne ili fizičke osobe koje upravljaju tržnicama iz točke II i III ove Odluke obvezne su, pored mjera i uputa koje propisuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, dodatno osigurati i ulaz i izlaz ograničenog broja kupaca kako bi se smanjio fiziči kontakt i održao propisani razmak od 3 do 5 metara između prodavača međusobno te prodavača ikupca. Propisani razmak od 3 do 5 metara mora se održavati i  između kupaca koji se nalaze u prostoru tržnice.

V.

Za prodajna mjesta iz točke III. ove Odluke, pravne ili fizičke osobe koje upravljaju tržnicama obvezne su, pored općih mjera i uputa koje propisuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, dodatno postaviti i pregrade, odnosno zaštite od pleksiglasa kako bi bili ispunjeni svi uvjeti i sigurnosne mjere za zaštitu kupaca i prodavača.

VI. Dopušta se prodaja na malo voća, povrća I cvijeća iz vozila u ograđenim prostorima na otvorenom (“princip zelene tržište”).
Pod ograđenim prostorom iz stavka 1. ove točke smatra se površina na otvorenom, koja je ograđena ogradom i ima kontrolirani ulaz I izlaz vozila te regulaciju prometa.
Prodajna mjesta iz stavka 1. ove točke mogu biti gospodarska ili osobna vozila, između kojih se moraju uspostaviti sigurnosne mjere razmaka i to:
– najmanje 3 metra između vozila koja su prodajna mjesta;
– najmanje 3 metra između vozila kupca koji je na prodajnom mjestu i vozila slijedećeg kupca.
Prodaja proizvoda iz stavka 1. ove točke mora se organizirati na način da se unaprijed pripreme pakiranja kako bi se kupci što kraće zadržavali na prodajnom mjestu.

VII. Na tržnicama iz točke II. I III. ove Odluke te na prodajnim mjestima iz točke VI. ove Odluke mora se, pored općih mjera I uputa koje propisuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, dodatno:

 • osigurati da se kod ulaza u tržnice iprodajna mjesta, kao I u samim prostorima tržnica, ne stvaraju gužve, te dati jasne upute iistaknuti ih sve na ulaze u tržnice inavidljiva mjesta u prodavaonicama I kioscima
 • primjenjivati mjere pojačane higijene isvakodnevnog čišćenja svih prostora
 • organizirati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika I kupaca uz poštivanje stroge mjere socijalnog distaciranja
 • redovito provjetravati prostore
 • u tržnicama, u prostorima za korisnike osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke te uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih bolesti
 • na vidnim  mjestima istaknuti upute I preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja

VIII. Rad na tržnicama za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 I na prodajnim mjestima iz ove Odluke dopušten je samo na način I pod uvjetima propisanim ovom Odlukom.

IX. Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage:
– Odluka o mjeri obustave rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti i
– Odluka o iznimnom dopuštenje rada uz podržavanje posebnih uvjeta za određene vrste tržnica i objekata na tržnicama za vrijeme proglašene epidemije COVID-19.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor nad provedbom ove Odluke.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Narodnim novinama”.

Povezani članci

Jedan Komentar

 1. Ajde Mare jajarice vadi otrovni duvan i jaja iz Konzuma šta ih prodaješ za domaća otvorili peškariju.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Moglo bi Vas zanimati

Close
Close