Vijesti

Poziv građanima na javni uvid

Temeljem odredbi  Zakona o cestama, Objašnjenja Državne geodetske uprave, Odluke o nerazvrstanim cestama u općini Dicmo i Odluke o grobljima u općini Dicmo i izrađivač elaborata tvrtka Geo-mond d.o.o. objavljuju:

POZIV NA JAVNI UVID

nositeljima prava na nekretninama na kojima je izvedena i koje graniče sa nekretninama na kojima su izvedene sljedeće nerazvrstane ceste i navedena komunalna infrastruktura:

  1. Oznaka ceste: nerazvrstana cesta Dicmo – Maretić (Sićane) – Neorić

Opis dionice: naselje Sičane, nerazvrstana cesta koja ide od lokalne ceste u Sičanima LC 67034 preko Maretića (Sićane) prema Neoriću

  1. Oznaka ceste: nerazvrstana cesta kroz Mojanku

Opis dionice: nerazvrstana cesta na predjelu Mojanka, koja ide od bivše željezničke pruge     (“Sinjska rera”), uz Tulića staje, kroz “ulicu”, uz Mirčetine staje do oranica zvanih           Budimiruše.

  1. Oznaka ceste: nerazvrstana cesta prema crkvi Gospe od Zdravlja u Prisoju

Opis dionice: naselje Prisoje, asfaltirana cesta koja ide od županijske ceste kroz Prisoje ŽC       6121 do crkve Gospe od Zdravlja.

  1. Oznaka ceste: nerazvrstana cesta uz crkvu Sv. Ilije i groblje Ercegovci

Opis dionice: naselje Ercegovci, asfaltirana cesta uz crkvu Sv. Ilije i groblje, smjer    pružanja sjever – jug, od spoja sa pristupnom cestom, uz groblje i nadalje prema kućama do         starog puta kroz Ercegovce.

  1. Oznaka komunalne infrastrukture: groblje Ercegovci

Opis komunalne infrastrukture: groblje Ercegovci, uz crkvu Sv. Ilije, ograđeni prostor      zemljišta  unutar kojeg se nalaze grobna mjesta, pješačke staze unutar i oko ograđenog         prostora te pripadajuća uređaji, predmeti i oprema na površini groblja

Datum započinjanja radova: 10.08.2020.

Snimke izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i navedene komunalne infrastrukture, te pripadajuće geodetske elaborate izvedenog stanja izraditi će ovlašteni inženjer geodezije Marijo Mirčeta, Geo-mond d.o.o.,Vukovarska 148, Split. Općina Dicmo će, na datum započinjanja radova, započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojima se nalaze predmetne ceste, sve uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije.

Pozivaju se nositelji prava na nekretninama na kojima je izvedena i koje graniče sa nekretninama na kojima je izvedene navedene nerazvrstane ceste i navedena komunalna infrastruktura da dođu na javni uvid u geodetske snimke i elaborate izvedenog stanja, koji će se održati u petak 21.08.2020. u vremenu od 09:00 do 10:30 sati, u općinskoj vijećnici Općine Dicmo, Kraj 43, 21232 Dicmo. Prilikom javnog uvida mogu se dobiti sva dodatna pojašnjenja vezana uz izradu snimki izvedenog stanja i pripadajućih geodetskih elaborata nerazvrstanih cesta i komunalne infrastrukture.

 

Povezani članci

1 Komentar

  1. Kad je sinj pozva građane na uvid ograđivanja piketa ili pretvaranja groblja u glavicama u kamenolom?

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button