Vijesti

Program društveno poticane stanogradnje u Sinju se nastavlja

S obzirom na veliku zainteresiranost građana Grada Sinja u svezi Programa POS –a, ovim putem želimo obavijestiti sve zainteresirane građane kako se u okviru 20. sjednice Gradskog vijeće Grada Sinja pred gradskim vijećnicima našla točka o Prijedlogu Odluke o uključenju u Program POS –a.
Zahvaljujemo svim gradskim vijećnicima Grada Sinja, koji su jednoglasno podržali prijedlog Odluke o uključenju u Program POS –a.
Sljedeći korak koji trebamo napraviti jest da stručne službe Grada Sinja u primjerenom roku pripreme Odluku o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Sinja.
Nakon što stručne službe Grada Sinja pripreme Odluku, ista će se staviti na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, te potom uputiti na Gradsko vijeće Grada Sinja na raspravu i usvajanje.
Nakon toga će gradonačelnica donijeti odluku o imenovanju povjerenstva za provedbu javnog natječaja i utvrđivanje liste reda prvenstva za POS.

Zamjenik Gradonačelnice Denis Glavan

Povezani članci

2 Komentara

Back to top button