TemeVijesti

Sklopljeni ugovori o izvođenju radova za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Mojanka s G.T. trade d.o.o iz Splita na iznos 6.936.250,00 kuna

Sklopljen je Ugovor o javnoj nabavi radova – Sanacija odlagališta komunalnog otpada Mojanka – dio I faze koja čini funkcionalnu cjelinu sa izvođačem radova G.T. trade d.o.o., Spinčićeva 2d, 21000 Split, OIB: 27976544334.

Vrijednost radova je 5.549.000,00 HRK bez PDV-a, odnosno ukupno 6.936.250,00 HRK s PDV-om što obuhvaća sve radove predviđene ugovornim troškovnikom s rokom izvođenja od 12 mjeseci.

Cjelokupni stručni nadzor nad radovima vršiti će tvrtka „Meritum inženjering“ d.o.o. , Poljička cesta 32, Split OIB: 77837920878, a vrijednost ugovorene usluge je 144.000,00 kn bez PDV, odnosno 180.000,00 sa PDV-om.

Radovi će se odvijati temeljem glavnog projekta „Proširenje, sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada „Mojanka“ – I faza, izrađenog od strane Hršak & Hršak d.o.o. , Radićeva 32, Zagreb, te temeljem Izmjene i dopune građevinske dozvole Klasa:UP/I-361-03/20-01/000116, Ur.br.:2181/1-11-00-05/01-20-0007.

Temeljem Ugovora o sufinanciranju Klasa: 024-04/14-03/4 ur.br.563-01/01-14-7 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financirati će 75% ukupnog troška Sanacije odlagališta komunalnog otpada Mojanka.

Povezani članci

1 Komentar

  1. Trilj, Otok, Dicmo i Hrvace su sretni a i investitori u Kukuzovcu vole da imaju još veći deponij pored svojih objekata.

    2
    2
Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button