Vijesti

Tko nema parkirno mjesto „kod kuće“ plaćati će Gradu Sinju nedostajuće parkirališno mjesto

Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko prijedloga Odluke o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno mjesto.

Ovom odlukom se utvrđuju uvjeti, visina i način plaćanja naknade kada se ne može ostvariti kolni pristup postojećoj građevini ili kada na građevnoj čestici nije moguće osigurati propisani parkirališni prostor sukladno provedbenim odredbama GUP-a odnosno PPU kao plana višeg reda.

Ovo između ostalog znači da investitor za bilo koju građevinu (kuću, zgradu……) ukoliko na istoj nije moguće osigurati dovoljan broj parkirnih mjesta koliko je predviđeno da građevinu može izgraditi i sa smanjenom količinom parkirnih mjesta, Gradu Sinju mora isplatiti naknadu koja bi Grad trebao namjenski trošiti za gradnju javnih parkirališta i garaža najbližih lokacijama za koje se traže odstupanja.

Javno savjetovanje otvoreno je od 22. srpnja 2019. godine do 30. srpnja 2019. godine, a zainteresirani mogu svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe poslati putem odgovarajućeg obrasca do navedenog roka na e-mail adresu: info@sinj.hr

Visinu naknade i ostale uvjete možete pročitati u dolje ponuđenom Prijedlogu odluke.

– Prijedlog odluke 

– Obrazac sudjelovanja u savjetovanju 

Povezani članci

1 Komentar

Back to top button