Sport

Zajednica športskih udruga grada Sinja raspisuje natječaj za prikupljanje prijedloga programa za izradu programa javnih potreba u sportu Grada Sinja u 2021. godini

Zajednica športskih udruga grada Sinja raspisuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje prijedloga programa za izradu programa javnih potreba u sportu grada sinja u 2021. godini

I.

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Sinju u 2021. godini (dalje kratko: Program javnih potreba).
Zajednica sportskih udruga grada Sinja (dalje kratko: ZŠUGS) objedinjuje i predlaže, a Grad Sinj u propisanoj proceduri donosi Program javnih potreba, zajedno s godišnjim proračunom.

II.

Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Poziva imaju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

A ) PROVOĐENJE PROGRAMA TRENINGA I NATJECANJA SPORTSKIH UDRUGA, ČLANICA ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA GRADA SINJA

 1. programi treninga i natjecanja sportaša svih uzrasnih kategorija

B) PROVOĐENJE PROGRAMA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE DJECE I MLADEŽI, POJEDINACA I EKIPA GRADSKIH OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

 1. organizacija i provedba školskih sportskih aktivnosti

C ) STRUČNI TRENERSKI KADROVI U SPORTU

 1. program sufinanciranja stručnih trenerskih kadrova u sportu

D) SPORTSKO-REKREACIJSKE AKTIVNOSTI GRAĐANA

 1. provedba sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana

E ) POTICANJE I PROMOCIJA SPORTA

 1. nagrađivanje vrhunski kategoriziranih sportaša
 2. nagrađivanje perspektivnih sportaša
 3. međunarodna suradnja i razvojni sportski programi

F ) INVESTICIJSKA ULAGANJA KLUBOVA I REŽIJSKI TROŠKOVI

 1. programi investicijskih ulaganja klubova i plaćanja režijskih troškova

G) ORGANIZACIJA MEĐUNARODNIH, TRADICIONALNIH I PRIGODNIH PRIREDBI, TE LIGA NATJECANJA I TURNIRA I MEMORIJALA

 1. organizacija sportskih priredbi značajnih za promidžbu Grada Sinja na državnoj ili međunarodnoj razini te tradicionalne sportske priredbe, liga, turnira i memorijala

H ) SPORT OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA

 1. programi treninga i natjecanja sportaša s invaliditetom i osoba oštećena sluha

I ) ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ZŠUGS

 1. programi aktivnosti na sportskim objektima u vlasništvu Grada Sinja kojima upravlja Zajednice sportskih udruga Grada Sinja

J ) FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA

 1. djelovanje Zajednice sportskih udruga Grada Sinja
 2. zdravstvena zaštita sportaša

III.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sportske udruge sa sjedištem/prebivalištem u Gradu Sinju, stalne i privremene članice Zajednice sportskih udruga Grada Sinja koje zadovoljavaju Odluke o načinu ostvarivanja prava sufinanciranja sportskih udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Sinja te temeljem zakona o sportu (“narodne novine” broj 71/06, 150/8, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16) mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda.

IV.

  Ponuda za provedbu Programa javnih potreba Grada Sinja podnosi se u pisanoj formi i obavezno treba sadržavati slijedeće elemente:

 • ispunjene obrasce upitnika koji se mogu podići:
  – u prostorijama Zajednice sportskih udruga Grada Sinja ( Alajčauša Frane Breze Šore 1. U Domu mladih )
  – na internet stranici Zajednice sportskih udruga Grada Sinja – www.sportsinj.com
 • opći podaci o nositelju programa
 • sadržaj programskih aktivnosti – OBRASCI A,B,C,D,F,G,H, I i J
 • ispis iz Registra udruga Republike Hrvatske ( internetsko izdanje )

V.

Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti ili podići u prostorijama Zajednice športskih udruga Grada Sinja, Ulica alajčauša Frane Bareze Šore 1, na Internet stranici Grada Sinja – www.sinj.hr .

VI.

Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključno s 5. studenoga 2020. godine.

Ponude Programa predaju se u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SINJA», Ulica alajčauša Frane Bareze Šore 1, 21230 Sinj
s napomenom:
“PONUDA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SINJA U 2021. GODINI“

Za dodatne informacije obratiti se na mobitel 098 597 465 ili na mail sportska.zajednica-sinj@hotmail.com

VII.

Prijedlozi programa koji se ne dostave u određenom roku, neće se razmatrati te ne mogu participirati ni u jednom segmentu Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2021. godinu.

Predsjednik ZŠUGS
Josip Malbaša
U Sinju. 23.listopada 2020.godine

Povezani članci

1 Komentar

 1. Fasada za NK Glavice
  Završetak tribina Nk Glavice
  Sanacija ograde oko terena Nk Glavica
  Nova umitna trava i nova drvena ogrda na malom terenu nk Glavica
  Uz napomenu: Sve ovo svakodnevno koristi NK Junak

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button