Politika

Zakazana 19. sjednica gradskog vijeća Grada Sinja

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj    2/10, 2/13 i 2/21) sazivam 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 4. srpnja 2023. godine (utorak) u 17 sati

D N E V N I   R E D

  1. Usvajanje Zapisnika sa 18. redovite i 4. izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja,
  2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
  3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradonačelniku na zaključivanje Ugovora o uređenju međusobnih odnosa “Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine” d.o.o. i Grada Sinja,
  4. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnina u vlasništvu grada Sinja,
  5. Prijedlog Programa Kulturno-zabavne i sportske manifestacije „Dani Alke i Velike Gospe 2023.“ s Troškovnikomprijave sportneprihvaćene prijaveprihvaćene ponudezapisnik Kulturnog vijeća,
  6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Sinju za provedbu ulaganja u projekt opremanja građevine područnog vrtića „Ljiljan“, Turjaci-DV „Bili cvitak“ Sinj, dobavom i postavljanjem sunčane (fotonaponske) elektrane i klima uređaja,
  7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi,
  8. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu određivanja iznosa naknade zbog blizine odlagališta komunalnog otpada Mojanka i umanjene kakvoće življenja,
  9. Izvješće o radu DVD a Sinj s financijskim izvješćem za 2022. godinu,
  10. Izvješće o radu JVP Sinj s financijskim izvješćem za 2022. godinu.

 

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button