Vijesti

Zakazana skupština društva Cetina d.d. Sinj

Glavna skupština društva Cetina d.d. Sinj, održat će se 20. 12. 2019. god. u 12 sati u prostorijama Društva u Sinju, Miljenka Buljana 35.

Dnevni red ove skupštine je:

 1. Otvaranje Glavne skupštine društva Cetina d.d. i utvrđivanje popisa sudionika dioničara i njihovih zastupnika na Glavnoj skupštini Društva
 2. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2018. god.
 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. god.
 4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća u 2018. god. potvrđenom od revizorske tvrtke Bašrevzor d.o.o., Split
 5. a)     Izvješće o godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2018. god.
 6. b)     Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2018. god.
 7. Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2018. god.
 8. Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobrenju rada) Upravi Društva za 2018. god.
 9. Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobrenju rada) članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. god.
 10. Donošenje odluke o nagradi za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva
 11. Donošenje odluke o imenovanju revizora poslovanja Društva u 2019. god.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Utvrđuje se nagrada za rad predsjednika i članove Nadzornog odbora Društva, i to:

– predsjednika Nadzornog odbora utvrđuje se nagrada od jedne prosječne plaće radnika Društva u prethodnom mjesecu

– zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora utvrđuje se nagrada od jedne prosječne plaće radnika Društva u prethodnom mjesecu umanjena za 10%

– članovima Nadzornog odbora utvrđuje se nagrada od jedne prosječne plaće radnika Društva u prethodnom mjesecu umanjena za 20%.

Povezani članci

Back to top button