Vijesti

Grad Sinj iznajmljuje “Dom mladih”

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj: 125/11, 64/15, 112/18 ) u svezi s člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17, 98/19), članka 11. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 1/12), članka 53. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja broj 10/09, 02/13 i 02/18), Gradonačelnica Grada Sinja dana 04. prosinca 2019. godine, donijela je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora – u poslovnom objektu Dom mladih u Sinju.

Natječaj možete preuzeti ovdje

Povezani članci

2 Komentara

  1. Jeste li pročitali malu caku u natječaju tako da se samo par ljudi u sinju mogu natjecat.

    6
    1
  2. Za obavljanje informatičke obuke. Hahaha a cirkusa. Pa opet sve ostaje isto. Evo glasa za proračun.

    9
    2
Back to top button