Politika

Zakazana 16. sjednica gradskog vijeća Grada Sinja

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 2/10, 2/13 i 2/21) sazivam 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 28. prosinca 2022. godine (srijeda).
Sjednica će se s održati u Gradskoj vijećnici, Dragašev prolaz 24, s početkom u 14:00 sati.

Poziv i dnevni red možete pogledati ispod ove objave, a rad Gradskog vijeća u zakazanom terminu može se pratiti i putem live stream prijenosa, na web stranici www.sinj.hr .

Prijedlog za dopunu dnevnog reda 16. sjednice Gradskog vijeća

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Zapisnika s 15. sjednice Gradskog vijeća,
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
 3. Izmjene i dopune Proračuna Grada Sinja za 2022. godinu,
 4. Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Petar Župić, ing., v.r.

Temeljem članka 70., 127. i 128. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja 2/10, 2/13 i 2/21) upućujem Gradskom vijeću Grada Sinja prijedlog za dopunu dnevnog reda 16. sjednice Gradskog vijeća, sljedećim točkama:

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2022. godinu,
 2. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2022. godinu,
 3. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2022. godinu,
 4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Sinja za 2022. godinu,
 5. Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Sinja za 2022. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Sinja za 2023. godinu,
 7. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2023. godinu,
 8. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2023. godinu,
 9. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2023. godinu,
 10. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Sinja za 2023. godinu,
 11. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Sinja za 2023. godinu,
 12. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske Gorske službe spašavanja na području grada Sinja za 2023. godinu,
 13. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Sinja u 2022. godini,
 14. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite 2023. godine s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje na području grada Sinja,
 15. Prijedlog Odluke o obavljanju određenih poslova kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara na području grada Sinja,
 16. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja područja mješovite – pretežito poslovne zone Trnovača – Sinj,
 17. Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2021. godinu, tvrtke Kamičak d.o.o.,
 18. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj,
 19. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj,
 20. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja privatnih i vjerskih vrtića na području Grada Sinja.

Pri tome se predlaže da se iza točke 1. pozvanog dnevnog reda koja glasi Izmjena i dopuna proračuna Grada Sinja za 2022. godinu, dnevni red dopuni ovdje predloženim točkama od 1.-5.; da pozvana točka 2. dnevnog reda Proračun Grada Sinja za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu, postane točka 7. dopunjenog dnevnog reda, a ovdje predložene točke od rednog broja 6.-20., postanu točke 8.-22. dopunjenog dnevnog reda.

Povezani članci

1 Komentar

 1. Doktor je asfaltirao put do kamenoloma. Malo asfalta i rasvjete tamo di se gine 2046.

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button