Vijesti

Grad Sinj – zapošljava se 30 žena u projektu “Zaželi”

RADNICE ZA POMOĆ I POTPORU STARIJIM OSOBAMA “ZAŽELI – ZAŽELI DOBRO – FAZA III”

Radno mjesto

 SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


 30


 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 9.1.2023.


 17.1.2023.

Posloprimac

 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine

 Nije važno


JAVNI POZIV

 • za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Sinju za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta  “ZAŽELI –Program zapošljavanja žena – Faza III, “Zaželi dobro – faza III”

I. Raspisuje se Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Sinju za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta “ZAŽELI –Zaželi dobro– Faza III” – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom

II. Broj traženih radnica: 30 osoba

III. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme– 6 mjeseci, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

IV. Radno vrijeme i plaća: puno radno vrijeme. Plaća radnica minimalna je plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći (Narodne novine 118/18, 120/21) i Uredbom o visini minimalne plaće za 2023. godinu (Narodne novine  118/18, 120/21)

V. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Grada Sinja.

VI. Opis poslova:

– pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,

– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,

– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,

– pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,

– pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)

– pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,

– pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

VII. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici (žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, beskućnice i sl.)
 • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim sredenjoškolskim obrazovanjem
 1. Prijavi na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:
 • zamolbu za posao
 • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika dokaza o završenoj školi
 • potvrdu izdanu od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave  Javnog poziva)
 • vlastoručno ispunjen i potpisan Obrazac 1. “osobni podaci” podnositelja prijave (može se preuzeti na stranicama Grada Sinja www.sinj.hr ili osobno u Gradu Sinju, Dragašev prolaz 24),
 • vlastoručno ispunjenu i potpisanu izjavuGDPR (može se preuzeti na stranicama Grada Sinja  www.sinj.hr  ili osobno u Gradu Sinju, Dragašev prolaz 24)

IX. Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj, putem pošte ili osobno, u roku od 8 dana, od dana objave natječaja na oglasnim stranicama HZZ-a, u zatvorenoj koverti s naznakom:
“Za javni poziv – ZAŽELI –Zaželi dobro Faza III – Grad Sinj”

Podnositeljice su u životopisu ili zamolbi za posao dužne naznačiti kojoj ciljanoj skupini iz točke VII. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na poziv.

Javni poziv će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje I    internetskoj stranici Grada Sinja – www.sinj.hr

Kandidatkinje će o rezultatima javnog poziva biti obaviještene u zakonskom roku.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidatkinja, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja.
Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Poslodavac

 GRAD SINJ


 • osobni dolazak: DRAGAŠEV PROLAZ 24
 • pisana zamolba: Dragašev prolaz 24

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button