Vijesti

Obavijest Gradskog izbornog povjerenstva

Na temelju članka 27.  i  29. Odluke o izboru članova vijeća  mjesnih  odbora  na  području Grada Sinja (“Službeni glasnik”  Grada Sinja br. 2/15)  Gradsko Izborno povjerenstvo za provedbu izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja (dalje:Gradsko izborno povjerenstvo), donosi

   RJEŠENJE

                                            O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Za područje Grada Sinja određuju se biračka mjesta:

 1.biračko mjesto broj                                            1.

                                                      BIRAČKO MJESTO  1. U SINJU

                                          GALERIJA GALIOTOVIĆ, BRNAŠKA 44

 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 SINJ: BORIĆEVAC, DOMALDOVA ULICA, GRABOVČEV PROLAZ, KNEŽEV PROLAZ, LOVRIĆA OBOR, MILETIN, PELIMOVAC, PETROVAC, PUT MEĐINA, PUT ODRINE 1-159 (NEPARNI), PUT PAVIĆA 1-155 (NEPARNI), RAMSKA ULICA, ŠILANOVAC, TRG KRALJA TOMISLAVA,UL. ANDRIJE K. MIOŠIĆA, UL. FRA IVANA MARKOVIĆA, UL. H. VUKČIĆA HRVATINIĆA, UL. IVANA FRANKOPANA, UL. IVANIŠA NELIPIĆA,ULICA KVARTIRI, ULICA MIRKA BOŽIĆA, VRLIČKA ULICA 1-39 (NEPARNI), ALKARSKO TRKALIŠTE, BRNAŠKA ULICA, ČEMER, DALMATINSKA ULICA, GORUĆICA, ISTARSKA ULICA, LUKA, PUT PAZARA, PUT PETROVCA, PUT RADOŠIĆA, PUT RUDUŠE, PUT ŽUPIĆA, UL. SERDARA TOMAŠEVIĆA, ULICA 126. BRIGADE HV, ULICA BANA JELAČIĆA, ULICA FRA PAVLA VUČKOVIĆA, ULICA FRA ŠIMUNA MILINOVIĆA, ULICA NIKOLE TESLE, VRCANOV OBOR

2.biračko mjesto broj                                                 2.

                                                              BIRAČKO MJESTO 2. U SINJU

                                    DJEČJI VRTIĆ “BILI CVITAK”, ŠTALIJA, KNEZA BRANIMIRA 2

 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 SINJ: DRAGAŠEV PROLAZ, FRANJEVAČKE KLASIČNE GIMNAZIJE, FRATARSKI PROLAZ, GLAVIČKA 0-120 (PARNI), MATIĆA ULICA, STUPARIĆA OBOR, ŠETALIŠTE ALOJZIJA STEPINCA,TRG PRVOG HRVATSKOG PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE FRANJE TUĐMANA, UL. SERDARA VUČKOVIĆA, ULICA ANTE MIKE TRIPALA, ULICA FRANE BULIĆA, ULICA KNEZA BRANIMIRA, ULICA KRALJA ZVONIMIRA, ZEČEV PROLAZ, ŽANKOVA GLAVICA, BAZANA, PUT FERATE, PUT PIKETA 0-200 (PARNI), SPLITSKA ULICA, TRG POČASNOG GRAĐANINA GRADA SINJA GOJKA ŠUŠKA, TRIPALOV VOĆNJAK, ULICA MILJENKA BULJANA 0-40 (PARNI)

 3.biračko mjesto broj                                                    3.

                                                                 BIRAČKO MJESTO 3. U SINJU

                                               OŠ. “ MARKA MARULIĆA “, VLADIMIRA NAZORA 33

 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 SINJ: BATONOVA ULICA, BREKIN PUT, ĆOSIN POTOK, DRNIŠKA ULICA, IMOTSKA ULICA, JADRANSKA ULICA, ODRINA, OMIŠKA ULICA, PUT ODRINE 0-120 (PARNI), PUT PAVIĆA 0-120 (PARNI), PUT ŠIMACA, SOLINSKA ULICA, ULICA ANTE KONSTANTINA MATASA, ULICA ANTE STARČEVIĆA, ULICA BRAĆE RADIĆ, ULICA FILIPA GRABOVCA, ULICA KNEZA MISLAVA, ULICA RUĐERA BOŠKOVIĆA, ULICA VLADIMIRA NAZORA, VRLIČKA ULICA 43-115 (NEPARNI)

  1. biračko mjesto broj                           4.

                                                                 BIRAČKO MJESTO 4. U SINJU

                                  DOM MLADIH SINJ, ULICA ALAJ-ČAUŠA FRANE BAREZE-ŠORE 1

 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u 

SINJ: GLAVIČKA 1-67 (NEPARNI), LITRIN OBOR, LUMBINOV MOST, PUT MEDINJAKA, PUT PIKETA 1-199 (NEPARNI), PUT ŠUMARIJE, ULICA DOMOVINSKOG RATA, ULICA HRVATSKOG BRANITELJA STIPE VRANČIĆA, ULICA MILJENKA BULJANA 1-39 (NEPARNI), ULICA STJEPANA GUNJAČE, VRLIČKA ULICA 0-120 (PARNI), VUJANOVIĆEV PROLAZ, ČUGURINA GLAVICA, ĆURLINI, IVANA FILIPOVIĆA GRČIĆA, JAKINO GUVNO, PUT KUKA, PUT ŠUŠNJEVAČE, UL. IVANA MEŠTROVIĆA, UL. JURAJA DALMATINCA, ULICA DINKA ŠIMUNOVIĆA, ULICA FRA RAFE KALINIĆA, ULICA IVANA GUNDULIĆA, ULICA VLAHE BUKOVCA, ZAGREBAČKA ULICA.

5.biračko mjesto broj                                              5.

                                                              BIRAČKO MJESTO 5. U BRNAZAMA

                                                             DJEČJI VRTIĆ “ ALKARIĆ”, BRNAZE

 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

BRNAZE: BRNAZE 1-259 (NEPARNI), 2-258 (PARNI) 

6.biračko mjesto broj                                               6.

                                                           BIRAČKO MJESTO 6. U BRNAZAMA

                                                                      OŠ. BRNAZE, BRNAZE

 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 BRNAZE: BRNAZE 261-901 (NEPARNI), 260-900 (PARNI),

 7.biračko mjesto broj                                             7.

                                                          BIRAČKO MJESTO 7. U TURJACIMA

                                                                    OŠ. TURJACI, TURJACI

 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

TURJACI: TURJACI 

8.biračko mjesto broj                                             8.

                                                      BIRAČKO MJESTO 8. U GLAVICAMA DONJIM

                                                             OŠ. U GLAVICAMA, GLAVICE DONJE 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

GLAVICE: GLAVICE 116 A, GLAVICE 63C, GLAVICE 409, GLAVICE 407B, GLAVICE 341-349A (NEPARNI), GLAVICE 24A, GLAVICE 739, GLAVICE 407, GLAVICE 405A, GLAVICE 389-403 (NEPARNI), GLAVICE 385-385C (NEPARNI), GLAVICE 371-381 (NEPARNI), GLAVICE 351-367 (NEPARNI), GLAVICE 319-339 (NEPARNI), GLAVICE 315-317C (NEPARNI), GLAVICE 311-311A (NEPARNI), GLAVICE 305-307A (NEPARNI), GLAVICE 301, GLAVICE 291-297A (NEPARNI), 744A, GLAVICE 285-287 (NEPARNI), 720B-720C (PARNI), GLAVICE 271-279B (NEPARNI), 670, GLAVICE 253-267 (NEPARNI), 656, GLAVICE 239-247 (NEPARNI), 558, GLAVICE 213-235 (NEPARNI), 432, GLAVICE 203-207A (NEPARNI), 420, GLAVICE 199-199B (NEPARNI), 314-404B (PARNI), GLAVICE 195, 236-308 (PARNI), GLAVICE 191, 218-234A (PARNI), GLAVICE 179A-187A (NEPARNI), 200-216 (PARNI), GLAVICE 159-175C (NEPARNI), 170-196 (PARNI), GLAVICE 109-155 (NEPARNI), 154-166A (PARNI), GLAVICE 91-107 (NEPARNI), 120-146B (PARNI), GLAVICE 65-87A (NEPARNI), 96A-114A (PARNI), GLAVICE 49D-63A (NEPARNI), 76-94 (PARNI), GLAVICE 49B, 52-72B (PARNI), GLAVICE 45-49 (NEPARNI), 42A-50C (PARNI), GLAVICE 41-43 (NEPARNI), 34-38 (PARNI), GLAVICE 35C-37 (NEPARNI), 30-32B (PARNI), GLAVICE 29-35 (NEPARNI), 12-22 (PARNI), GLAVICE 3-25 (NEPARNI), 2-4 (PARNI), GLAVICE 114B, GLAVICE – DONJE 

9.biračko mjesto broj                                                 9.

                                                     BIRAČKO MJESTO 9. GLAVICE  GORNJE

                                                          OŠ. U GLAVICAMA, GLAVICE DONJE

 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

GLAVICE: GLAVICE 421-441 (NEPARNI), 418, GLAVICE 744B-746 (PARNI), GLAVICE 671-719A (NEPARNI), 674-720 (PARNI), GLAVICE 747-845 (NEPARNI), GLAVICE 739A-743B (NEPARNI), 746A-844 (PARNI), GLAVICE 719B-737 (NEPARNI), 724-744 (PARNI), GLAVICE 657-667 (NEPARNI), 658-668 (PARNI), GLAVICE 561-655 (NEPARNI), 560-654 (PARNI), GLAVICE 559, 466-556 (PARNI), GLAVICE 467-555 (NEPARNI), 464-464A (PARNI), GLAVICE 465-465B (NEPARNI), 456-460 (PARNI), GLAVICE 463-463A (NEPARNI), 448-452A (PARNI), GLAVICE 459, 436-444 (PARNI), GLAVICE 455-455B (NEPARNI), 428-430A (PARNI), GLAVICE 445-451 (NEPARNI), 422-424 (PARNI), GLAVICE 413, 414-414B (PARNI), GLAVICE 407C, 408-410 (PARNI), GLAVICE 407A, 406-406C (PARNI), GLAVICE 405, 96, GLAVICE 63B, 50D-50E (PARNI), GLAVICE 49C, 38A, GLAVICE 49A, 32C, GLAVICE 43A-43C (NEPARNI), 24, GLAVICE 39, 10, GLAVICE 35B, 6-6D (PARNI), GLAVICE 0, GLAVICE 420B, GLAVICE 722-722A (PARNI) 

10.biračko mjesto broj                                                 10.

                                                                    BIRAČKO MJESTO 10. U HANU

                                                                                OŠ. U HANU, HAN

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u  

OBROVAC SINJSKI: OBROVAC SINJSKI.

11.biračko mjesto broj                                                 11.

                                                                BIRAČKO MJESTO 11. U BAJAGIĆU

                                                                          OŠ.  U BAJAGIĆ, BAJAGIĆ

 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 BAJAGIĆ: BAJAGIĆ

 12.biračko mjesto broj                                                 12.

                                                                 BIRAČKO MJESTO 12. U GLJEVU

                                                                           OŠ. U GLJEVU, GLJEV

 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 GLJEV: GLJEV

13.biračko mjesto broj                                                 13.

                                                                   BIRAČKO MJESTO 13. U RADOŠIĆU

                                                                           OŠ. U RADOŠIĆU, RADOŠIĆ

 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 RADOŠIĆ: RADOŠIĆ

14.biračko mjesto broj                                                 14.

                                                                    BIRAČKO MJESTO 14. U SUHAČU

                                            PODUZEĆE “ CIGLANA D.D. U STEČAJU” U SLANICI, SLANICA

 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 SUHAČ: SUHAČ

 15.biračko mjesto broj                                                 15.

                                                               BIRAČKO MJESTO 15. U LUČANIMA

                                                                       OŠ. U LUČANIMA, LUČANE

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u 

LUČANE: LUČANE

16.biračko mjesto broj                                                 16.

                                                          BIRAČKO MJESTO 16. U KARAKAŠICI

                                                             OŠ U KARAKAŠICI, KARAKAŠICA

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

KARAKAŠICA: KARAKAŠICA

17.biračko mjesto broj                                                 17.

                                                         BIRAČKO MJESTO 17. U JASENSKOM

                                               KUĆA MARIJE ŠUŠNJARA, KUĆNI BROJ 55 A, JASENSKO

 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

JASENSKO: JASENSKO

18. biračko mjesto broj                                               18.

                                                             BIRAČKO MJESTO 18. U ČITLUKU

                                                                      OŠ. U ČITLUKU, ČITLUK

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

ČITLUK: ČITLUK

  1. biračko mjesto broj 19.

                                                                BIRAČKO MJESTO 19. U ZELOVU

                  PROSTORIJE BIVŠEG PODUZEĆA “KONKURENT” (BIVŠA PRODAVAONICA)

                                                                                     ZELOVO

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

ZELOVO: ZELOVO

 

                                                                                                                             Predsjednik

                                                                                                               Ivan Medvid, dipl.iur.,v.r.

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Back to top button