TemeVijesti

Odabrani predsjednici i članovi radnih tijela Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

R J E Š E N J E
o izboru predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine
Splitsko-dalmatinske županije
Članak 1.
U radna tijela Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije biraju se:

1. ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK
Za predsjednika:
1. Danica Baričević
Za članove:
2. Ante Sanader
3. Liljana Caratan Lukšić
4. Branka Murat
5. Tonći Bulić

2. ODBOR ZA GOSPODARSTVO
Za predsjednika:
1. Maja Krčum
Za članove:
2. Petar Župić
3. Toni Jurišić-Sokić
4. Anto Komljen
5. Nikola Grabovac

3. ODBOR ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
Za predsjednika:
1. Joško Markić
Za članove:
2. Matko Grčić
3. Jadranka Brečić
4. Luka Roguljić
5. Josip Banović

4. ODBOR ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT
Za predsjednika:
1. Dinko Bošnjak
Za članove:
2. Božo Župić
3. Toni Grbavac-Garac
4. Marko Žaja
5. Gorana Rosandić

5. ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
Za predsjednika:
1. Marin Rožić
Za članove:
2. Kristijan Bečić
3. Luka Roguljić
4. Nevenka Bečić
5. Dinko Bošnjak

6. ODBOR ZA FINANCIJE
Za predsjednika:
1. Milija Baldić Lukšić
Za članove:
2. Tonći Bulić
3. Josip Marković
4. Mila Bilić
5. Ranko Topić

7. ODBOR ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU
Za predsjednika:
1. Daša Dragnić
Za članove:
2. Fabijan Vučetić
3. Siniša Marović
4. Marko Galić
5. Marin Urlić

8. ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA
Za predsjednika:
1. Tomislav Buljan
Za članove:
2. Ivan Bikić
3. Saša Horvat
4. Ružica Jakšić
5. Jagoda Ključević

9. ODBOR ZA MEĐUNARODNU I MEĐUŽUPANIJSKU SURADNJU
Za predsjednika:
1. Ivica Kusić
Za članove:
2. Martina Nimac Kalcina
3. Ante Pranić
4. Neven Vučković
5. Martin Grgić

10. ODBOR ZA RATNE VETERANE
Za predsjednika:
1. Marko Vukasović
Za članove:
2. Damir Margeta
3. Ivica Kukavica
4. Sretan Glavičić
5. Martin Grgić

11. ODBOR ZA SURADNJU SA HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE
HRVATSKE
Za predsjednika:
1. Jozo Vidić
Za članove:
2. Alen Gojak
3. Stipan Samardžić
4. Mate Šimundić
5. Ivana Ševo

12. ODBOR ZA POMORSTVO, PROMET, INFRASTRUKTURU I
RIBARSTVO
Za predsjednika:
1. Ivan Slavić
Za članove:
2. Siniša Marović
3. Ante Projić
4. Maja Jurišić
5. Krešimir Perić

Članak 2.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru predsjednika i
članova radnih tijela Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik
Splitsko-dalmatinske županije“, broj 129/21, 154/21 i 30/22).

banner

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button